دسته بندی محصولات


قفل و لولا

مشاهده این دسته

تجهیزات الکتریکی

مشاهده این دسته

دستگیره درب

مشاهده این دسته

دستگیره درب روزت

مشاهده این دسته

دستگیره کابینتی

مشاهده این دسته

جستجوی بر اساس نام کالا ها

جستوجوی سریع


مشاهده همه محصولات
9273

9273

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
9263

9263

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
9253

9253

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
9243

9243

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
9233

9233

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1270000R 0$
9223

9223

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
9213

9213

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1340000R 0$
7273

7273

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
7263

7263

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
7253

7253

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
7243

7243

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
7233

7233

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1180000R 0$
7223

7223

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
7213

7213

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6273

6273

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6263

6263

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6253

6253

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6243

6243

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6233

6233

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1180000R 0$
6223

6223

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
6213

6213

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2273

2273

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2263

2263

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2253

2253

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2243

2243

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2233

2233

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1180000R 0$
2223

2223

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
2213

2213

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1250000R 0$
1373

1373

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 780000R 0$
1363

1363

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 780000R 0$
1353

1353

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 780000R 0$
1343

1343

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 780000R 0$
1313

1313

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 780000R 0$
9271

9271

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9261

9261

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9251

9251

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9241

9241

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9231

9231

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1230000R 0$
9221

9221

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9211

9211

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
8271

8271

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8261

8261

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8251

8251

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8241

8241

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8231

8231

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1880000R 0$
8221

8221

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8211

8211

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
7271

7271

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7261

7261

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7251

7251

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7241

7241

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7231

7231

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
6271

6271

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6261

6261

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6251

6251

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6241

6241

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6231

6231

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
6221

6221

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6211

6211

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2271

2271

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2261

2261

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2251

2251

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2241

2241

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2231

2231

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
2221

2221

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2211

2211

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7221

7221

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
1371

1371

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1361

1361

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1351

1351

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1341

1341

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
7211

7211

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
1311

1311

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
9272

9272

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9252

9252

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9232

9232

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1230000R 0$
9222

9222

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9242

9242

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9212

9212

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
9262

9262

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1300000R 0$
8272

8272

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8252

8252

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8232

8232

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1880000R 0$
8222

8222

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8212

8212

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8242

8242

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
8262

8262

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 2010000R 0$
7262

7262

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7232

7232

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
7222

7222

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7212

7212

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6262

6262

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6252

6252

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6242

6242

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6222

6222

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6212

6212

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1050000R 0$
2272

2272

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2262

2262

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2242

2242

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2222

2222

( کافی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2212

2212

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
1362

1362

( زیتونی مات )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1352

1352

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1312

1312

( طلایی خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
7272

7272

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7252

7252

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
7242

7242

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6272

6272

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
6232

6232

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
2252

2252

( طلایی )

SIZE MILIMETER
PRICE 1210000R 0$
2232

2232

( کروم )

SIZE MILIMETER
PRICE 1150000R 0$
1372

1372

( زیتونی )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$
1342

1342

( استیل خشدار )

SIZE MILIMETER
PRICE 740000R 0$

تماس با کسرا دیزاین

تهران-کیلومتر 15 جاده آبعلی-منطقه صنعتی خرمدشت-خیابان 24 متری سینا-خیابان 5 غربی-پلاک 14 کد پستی:1653382940 کاربر محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت با شماره تماس های ما تماس حاصل فرمایید یا به آدرس ما مراجعه نمائید.


درباره کسرا دیزاین


گروه تولیدی کسری دیزاین در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه تولید دستگیره درب،کابینت،فریم های کلید و پریز و لوازم جانبی آشپزخانه آغاز نمود.هدف ما تولید محصولاتی با کیفیت جهانی و طراحی مدرن و متنوع متناسب با سلایق مختلف مشتریان می باشد و این اعتقاد قلبی ماست که کیفیت خوب حسی مطلوب و افزایش اعتماد مشتریان را در پی خواهد داشت. با افتخار اعلام می کنیم که تمامی طراحی،ساخت و تولید محصولات کسری دیزاین با دانش و تلاش گروه مهندسین و کارکنان و با بهره گیری از آخرین متد های جهانی در زمینه های قالب سازی،ریخته گری،پرداخت کاری و آبکاری و همچنین با بهره گیری از تجربیات سایر همکاران گرانقدر در این عرصه در داخل کشور صورت گرفته است.رعایت استانداردها و کیفیت جهانی مارا قادر ساخته که به بیش از 10کشور از جمله گرجستان،آذربایجان،بلاروس،ارمنستان،ترکمنستان،صربستان،عراق و عمان محصولات خود را با موفقیت صادر نماییم.

اخبار کسرا دیزاین


نمایندگی
۰۸:۵۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نماد اعتماد کسرا دیزاین